Gjert Ingebrigtsens forsvarer sterkt kritisk til politiets etterforskning

NTB
NTB


Advokat Heidi Reisvang går ut mot politiets etterforskning. Foto: Lise Åserud / NTB

Av NTB | 03.05.2024 16:44:00

Kriminalitet og rettsvesen: Tidligere denne uken ble det tatt ut tiltale mot friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen. Han er anklaget for mishandling i nære relasjoner. Tiltalen omfatter forhold knyttet til ett av friidrettsprofilens barn. Han erkjenner ikke straffskyld.

Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett er foreløpig ikke berammet, men vil trolig finne sted tidligst mot slutten av 2024.

Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma er forsvareren til Ingebrigtsen sammen med John Christian Elden. Hun sier friidrettsprofilen er dypt ulykkelig over den situasjonen familien hans befinner seg i, inkludert den fornærmede i saken. Samtidig sier Reisvang til NTB:

– Selv om det er en enorm belastning for både Gjert Ingebrigtsen og familien å stå i denne situasjonen, er han forberedt på å forsvare sin uskyld i retten når den dagen kommer.

Reisvang er i intervjuet med NTB tydelig på at det etter forsvarernes syn er vanskelig å se hvordan det som har fremkommet i etterforskningen, skal oppfylle kravet til å bevise forholdene i tiltalen utover enhver rimelig tvil.

– Avhørene som er gjort i saken, kommer i all vesentlighet fra en lukket krets og fremstår som delvis å være avgitt i et ekkokammer. Gjert Ingebrigtsen selv benekter enhver form for straffskyld i denne saken, sier Reisvang, som legger til at Ingebrigtsen ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene som ligger til grunn for tiltalen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer fem av Ingebrigtsen-barna. Hun reagerer på Reisvangs uttalelser.

– Det er ikke noe ekkokammer. Det er vitner. Lukkede systemer er det dessverre i saker med vold i nære relasjoner, sier Larsen til NTB.

Reisvang fortsetter sin kritikk:

– Det vil bli stevnet inn vitner som ikke er avhørt av politiet, all den tid politiet ikke har gjennomført alle de etterforskningsskrittene vi har bedt om, sier hun.

På spørsmål fra NTB om hvor mange dette dreier seg om, svarer advokaten:

– Jeg ønsker ikke konkret å si noe om omfanget, men kan si at det gjelder flere etterforskningsskritt som vi mener er sentrale. Det handler om vitner som vil kunne belyse saken fra Gjerts side.

NTB har forelagt Reisvangs kritikk for politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Rogaland politidistrikt.

– I en sak som dette vil det selvsagt være en omfattende personkrets som kan si noe om familien opp gjennom årenes løp. Det er derfor helt nødvendig å prioritere hvilke vitner vi mener er formålstjenlig å avhøre. Ved utvelgelse av vitner har vi foretatt en helhetlig vurdering av hva vi mener det er behov for å belyse ytterligere i saken, sier hun.

– Det er kommet anmodning om avhør av vitner fra forsvarers side og bistandsadvokats side som ikke er blitt imøtekommet, legger Våge til.

Samtidig mener hun medienes håndtering av saken har vært kritikkverdig og henviser til at politiet med ett unntak har henlagt forholdene Ingebrigtsen var anklaget for. Forsvareren påpeker at det kun er én fornærmet, og at vedkommende aldri har søkt offentlighetens lys.

– Det at medier da videreformidler innholdet i alvorlige anklager mellom familiemedlemmer som politiet har etterforsket og henlagt, er svært kritikkverdig. Det gjør Ingebrigtsen nærmest rettsløs, sier Reisvang.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer fem av Ingebrigtsen-barna, har varslet at minst én av henleggelsene vil bli påklaget.

Advokat Reisvang sier bakgrunnen for at forsvarerteamet nå kommer på banen, er et behov for å balansere det inntrykket som er skapt i mediene av hva saken «handler om og ikke handler om». Samtidig håper hun at det nå kan bli mer ro rundt saken.

– Vi ønsker nå kun å få balansert ut den ensidige framstillingen som har vært i mediene. Når vi velger å gå ut med ytterligere detaljer i saken, er det fordi vi opplever at bistandsadvokatene og guttenes rådgivere aktivt velger å prosedere saken i mediene. Vi ønsker å belyse at dette først og fremst er en tragisk familiekonflikt, utover det som hører hjemme i offentligheten. Saken vil utover dette bli belyst i retten, der den hører hjemme.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen svarer følgende til NTB på påstanden om forhåndsprosedering i mediene:

– Elden og Reisvang har annenhver uke uttalt at saken vil bli henlagt, og jeg har nesten ikke kommentert saken overhodet. Hvilke rådgivere det er snakk om, vet ikke jeg, men det er jeg som er bistandsadvokat, og hvis du søker opp mine uttalelser og deres, ser man hvor slagsiden går.

Reisvang sier blant annet at etterforskningsskritt forsvarerne har bedt om ikke er gjennomført, og at tiltalen i stor grad baserer seg på fornærmedes forklaringer.

Saken og tiltalen mot Ingebrigtsen har fått omfattende medieomtale. Reisvang sier at friidrettstreneren og hans tre løpersønner må forvente at forhold knyttet til deres person har stor offentlig interesse, all den tid de har levd et liv i offentligheten.

På spørsmål fra NTB om ikke utspillene som kommer nå vil bidra til ytterligere støy rundt saken, svarer Reisvang:

(©NTB)