Høy andel uføre i Haugesund og Karmøy

Egil M Solberg


Av Egil M Solberg | 03.05.2024 10:16:54

Uføretrygd: Ved utgangen av 1. kvartal 2024 mottok 28 226 personer uføretrygd i Rogaland. Det tilsvarer 8,9 prosent av befolkningen, og er på samme nivå som ved utgangen av 2023.

Snittet for landet var på 10,4 prosent, og det var kun fylkene Oslo og Akershus som hadde lavere andel enn Rogaland med henholdsvis 6,2 og 7,7 prosent av befolkningen.

Vestland hadde samme andel som Rogaland.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor er andelen i 2024 0,1 prosentpoeng lavere. Samtidig har antallet økt med 233 personer det siste året.

– Vekst i befolkningen er årsaken til at andelen går ned til tross for at antallet øker, sier Merethe P Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Kvinner utgjør den største andelen av mottakerne med 60 prosent. For de under 30 år er bildet motsatt, hvor 56 prosent av mottakerne er menn.

– Årsaker til uføretrygd varierer mellom aldersgruppene, men de vanligste årsakene er knyttet til psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, sier Haftorsen.

Blant mottakerne var 1 883 under 30 år, og er en nedgang på 1,5 prosent fra året før. Antallet utgjorde 2,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år, og er på et lavere nivå enn snittet for landet som er på 2,6 prosent. På samme tid i fjor var andelen i Rogaland på 2,6 prosent.

Flest uføre i Haugesund og Karmøy

Av de store kommunene hadde Karmøy og Haugesund de høyeste andelene med 12,0 og 10,9 prosent av befolkningen.

– At det er forskjeller mellom kommunene har ulike forklaringer, men vi vet at flere faktorer spiller inn på uføreandelene, deriblant alderssammensetning, utdanningsnivå, næringsstruktur og lokalt arbeidsmarked, sier Haftorsen.