MDG-landsmøtet vedtok hentefri for barneforeldre

NTB
NTB


Går det som MDG og partileder Arild Hermstad vil, får arbeidstakere generelt og barneforeldre spesielt det litt mindre hektisk i hverdagen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Av NTB | 05.05.2024 14:34:07

Sosiale forhold: Hentefri inngår i velferdsreformen for «mer tid og mindre stress og press» som landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne vedtok i helga. Mer fritid og redusert arbeidstid er sentrale virkemidler i reformen.

Vedtaket innebærer blant annet at MDG vil gi foreldre med barn opp til seks år rett til å jobbe redusert med full lønnskompensasjon for å frigjøre tid til henting i barnehagen. Dette kan tas ut av enkeltforeldre som er alene om å ha omsorg for barn, eller deles likt mellom foreldre i samme husstand.

Partiet går også inn for å teste ut 30 timer arbeidsuke i offentlig sektor, både i offentlig administrasjon og blant annet for ansatte i barnehager og sykehjem.

MDG vil også samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden for å kunne ta ut produktivitetsvekst i mer fritid, samt etablere en prøveordning hvor ansatte kan få redusert arbeidstid til 80 eller 90 prosent. Kostnadene ved prøveordningen skal dekkes gjennom et spleiselag mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det offentlige.

Vedtaket omfatter også tiltak for å redusere press og stress i primærnæringene.

(©NTB)