Antisemittismen øker, men muslimfiendtlighet er mer utbredt

NTB
NTB


En ny undersøkelse viser at antisemittismen i Norge øker. Foto: Terje Pedersen / NTB

Av NTB | 06.05.2024 19:04:46

Sosiale forhold: – Våre funn gjenspeiler en internasjonal trend, der opptrapping av den israelsk-palestinske konflikten følges av økt antisemittisme. Vi mener at dette også er den viktigste faktoren bak resultatene, der mange års nedgang i utbredelse av antisemittisme i Norge nå er snudd, sier direktør Jan Heiret ved HL-senteret i en pressemelding.

HL-senteret har utført holdningsundersøkelser som måler nordmenns holdninger til muslimer og jøder siden 2011. I januar/februar i år var hensikten å undersøke om holdninger har endret seg etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas.

– Norge er fortsatt blant landene med relativt liten utbredelse av tradisjonelle antisemittiske holdninger, omtrent på nivå med andre land i Nordvest-Europa, sier Heiret.

– Resultatene tyder på at holdninger til muslimer i mindre grad påvirkes av situasjonen i Midtøsten, sier Heiret.

Sammenlignet med holdningsundersøkelsene fra 2017 og 2022, har flere fått et kritisk syn på Israels politikk. Støtten til palestinerne som part i konflikten er nå tre ganger så høy som støtten til Israel.

Blant de spurte svarer 11,5 prosent at de støtter flere av de stereotypiske forestillingene som inngår i kartleggingen. For eksempel svarer 21 prosent at de mener at påstanden «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre» stemmer helt eller nokså godt. 17 prosent støtter at «Jøder er blitt rike på andres bekostning», og 12 prosent mener «Jøder har selv mye av skylden for at de er blitt forfulgt». Dette er likevel relativt lavt.

Til sammenligning har 31 prosent av de spurte i 2024 utpregede fordommer mot muslimer. Det er omtrent den samme andelen som i 2022. Noen av påstandene med mest støtte er «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets» (45 prosent) og «Muslimer er mer voldelige enn andre» (økning fra 26 til 33 prosent).

(©NTB)