14.000 oppdrettslaks har rømt fra anlegg med alvorlig smitte

NTB
NTB


Et av Norges største oppdrettsselskaper, Lerøy, driver lakseoppdrett på Hitra hvor 14.000 laks nå har rømt. Laksen var før den rømte smittet med alvorlige nyresykdommer. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Av NTB | 07.05.2024 13:34:00

Økonomi og næringsliv: Bakteriell nyresyke (BKD) og nyresykdommen PD var påvist på laks i anlegget før rømmingen skjedde, bekrefter daglig leder Harald Larssen i Lerøy Midt til Dagbladets Børsen.

På grunn av smitten var anlegget på Reitholmen i Hitra båndlagt av Mattilsynet.

Lerøy anslår at rømningsomfanget er i underkant av 14.000 laks på drøyt 7,3 kilo.

Fordi den rømte laksen er såpass stor, mener fiskehelseprofessor Are Nylund fra UiB at det er overveiende sannsynlig at fisken kommer til å gå opp i elvene. Det gir betydelig smittefare for BKD til villaks.

– Vi vet at laksen er nær rødlistet og at BKD kan gi dødelighet til yngel, så dette er alvorlig. Alle tilfeller av rømt laks er alvorlig, men det er ekstra alvorlig når den er smittet med en sykdom som kan føre til smitte av yngel, sier Nylund til Dagbladet.

Beredskapsplanen hos Lerøy ble iverksatt umiddelbart etter at rømmingen ble kjent, forklarer Larssen til Intrafish.

Flere tusen meter med fangstgarn er satt ut innenfor området der selskapet har tillatelse, og Lerøy er i dialog med Statsforvalteren for å vurdere ytterligere tiltak.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Dette skal ikke skje, sier Larssen.

(©NTB)