Frykter økning i antallet MC-ulykker

Egil M Solberg


Av Egil M Solberg | 07.05.2024 21:24:33

Trafikk: Haugaland brann og redning iks rapporterer om fire ulykker på en måned, med en bekymringsfull trend nasjonalt.

Med 1 av 5 dødsulykker involvert, understreker de viktigheten av sikkerhetstiltak.

Rådene inkluderer bruk av hjelm og sikkerhetsutstyr, synlighet i trafikken og ærlig vurdering av egne ferdigheter.

Til andre trafikanter minnes de om å respektere hverandres plass og sørge for felles trygghet på veiene, med hensyn til ulike ferdighetsnivåer og forhold.