Klager på parkering ved sykehuset

Egil M Solberg


Haugesund sykehus. FOTO: Daniel DeNiazi

Av Egil M Solberg | 08.05.2024 16:33:38

Parkering: Kommunens tilnærming, er ifølge pasienter preget av bøtelegging og manglende forutsigbarhet. Dette vekker også bekymring blant besøkende, som har vært i kontakt med Radio Haugaland.

Fraværet av moderne teknologiske løsninger forsterker problemet, blir det hevdet.

Spørsmål reises om kommunens prioritering av profitt over pasientvelvære.

Det er ifølge klagerne behov for en endring som prioriterer pasientenes behov og tilbyr en rettferdig og forutsigbar parkeringsinfrastruktur.

Nå oppfordres det til samarbeid mellom kommunen, sykehuset og lokalsamfunnet for en løsning som fremmer gode løsninger.