Svak konkurranse i deler av dagligvaremarkedet

NTB
NTB


I Norge har de tre største dagligvarekjedene – Rema, Coop og Norgesgruppen – en samlet markedsandel på rundt 95 prosent. Konkurransen kjedene imellom er lav, ifølge en ny rapport fra Konkurransetilsynet. Foto: Lise Åserud / NTB

Av NTB | 08.05.2024 09:44:37

Økonomi og næringsliv: – Resultatene fra kartleggingen viser jevnt over høy lønnsomhet i verdikjeden for dagligvarer, sier Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Han er nestleder i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Dagligvaremarkedet domineres av få og store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg, ifølge den nye rapporten de har utarbeidet.

I Norge har de tre største dagligvarekjedene – Rema, Coop og Norgesgruppen – en samlet markedsandel på rundt 95 prosent.

I tillegg møter norske forbrukere høyere priser og dårligere utvalg i butikkhyllene sammenlignet med forbrukere i andre land. I fjor økte prisene på mat med så mye som 10 prosent.

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny, Joker og Spar, stiller seg uforstående til at Konkurransetilsynet konkluderer med at konkurransen i bransjen ikke er god nok.

– Vi forstår ikke hvorfor rapporten indikerer at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er svak. Vi har en resultatmargin på rundt 3 prosent. Det er lavt og på linje med andre dagligvarekjeder i landene rundt oss, sier samfunnskontakt Stein Rømmerud i Norgesgruppen, til NTB.

Han mener også at prisnivået i Norge ikke er unormalt høyt sammenlignet med andre europeiske land.

– Den disponible inntekten vi bruker på mat og drikke er omtrent den samme som i landene rundt oss. Matvareprisene reflekterer kun det generelle prisnivået i samfunnet, og prisnivået er generelt høyere i Norge, sier han.

– Vi har løpende dialog med myndighetene og tilsyn, og det vil vi fortsette med, men vi jobber ikke med noen konkrete grep utover det.

– Vi vet at det er knallhard konkurranse mellom butikkene hver eneste dag. Det ser vi også på pristester og i marginene til de tre aktørene i det siste leddet, butikkene, sier Kårstein Eidem Løvaas til NTB.

Han er leder for næringspolitikk i Reitan Retail. Selv om butikkgiganten er glad for at rapporten fra Konkurransetilsynet omsider er klar, er håpet et evalueringene av bransjen snart er over, sier han.

– Det er satt i gang et stort antall rapporter og evalueringer. Det er fint, men vi håper vi snart ser slutten på det. Det tar utrolig mange ressurser og krefter, som vi kunne brukt på å konkurrere om kunder i stedet for å rapportere og grave oss ned i tall, sier Løvaas.

Coop, som er den tredje av de største aktørene, sier de også er tilfreds med at rapporten er ferdig.

– Vi har etterlyst den lenge og nå skal vi sette oss grundig inn i den. Vi håper den bidrar til debatten om både priser og maktforhold i dagligvarebransjen, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Lutnæs i Coop Norge til NTB.

– Resultatene støtter vurderingen om at konkurransen i bransjen ikke er god nok. Det kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

– Oppdatert kunnskap er viktig for at vi skal kunne sette inn gode og målrettede tiltak for å bedre konkurransen i bransjen. Nå skal vi gå nøye gjennom rapporten og resultatene, lover hun.

– Regjeringens landbrukspolitikk er en ulempe for forbrukerne, og bidrar til at konkurransen er dårlig og prisene unødvendig høye, sier hun.

– Regjeringen har ikke klart å levere på å styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer.

Konkurransen i dagligvaresektoren har vært et tilbakevendende tema i mange år. Næringsministre både i den nåværende regjeringen og i Solberg-regjeringen har sagt at de ønsker sterkere konkurranse og bedre utvalg i norske dagligvarebutikker.

I rapporten heter det at det er få tegn på at dagligvareaktørene har utnyttet koronapandemien eller krigen i Ukraina til å presse opp prisene.

At alle leddene i verdikjeden tjente mer under pandemien var derimot fordi folk brukte med penger på mat, ikke at marginene økte.

Konkurransetilsynet skriver at driftsmarginene i årene de har undersøkt – 2017–2022 – ligger under 5 prosent for butikkene til Norgesgruppen, Coop og Rema, noe som er relativt lavt sammenlignet med andre typer virksomheter.

Samtidig påpeker de at det ikke har så mye for seg å sammenligne driftsmarginene med andre bransjer, fordi driftsmarginene ikke er direkte overførbare.

Rapporten er første del av undersøkelsene av marginer og lønnsomhet i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet gjennomfører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Konkurransetilsynet fikk i å oppdrag å undersøke matvarebransjen i januar i fjor, etter at tallene for 2022 viste det verste prishoppet på mat i Norge på 35 år.

Norgesgruppen får støtte fra Reitan Retail, som eier konkurrenten Rema 1000.

Regjeringen mener imidlertid at mer må gjøres for å få opp konkurransen i bransjen. Ifølge tall fra 2022 utgjorde innkjøp av dagligvarer hele 12 prosent av norske husholdningers totale utgifter. Prisene på mat har derfor stor betydning for forbrukernes økonomi.

Landbrukspolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle i Høyre mener imidlertid at regjeringen ikke gjør nok, spesielt med tanke på landbrukspolitikken.

Likevel bærer rapporten fra Konkurransetilsynet også gode nyheter til dagligvaregigantene. For selv om lønnsomheten er høy, mener tilsynet at matbransjen ikke har ranet til seg ekstra marginer på bekostning av kundene de siste årene.