Baby døde på Stord sykehus – Feiltolking av CTG kan være årsaken

Egil M Solberg


Av Egil M Solberg | 11.05.2024 01:25:37

Sykehus: Statsforvalteren i Vestland har åpnet tilsynssak etter hendelsen.

Fagdirektør Andreas Andreassen i Helse Fonna sier til stord24 at de ikke ønsker å gå nærmere inn i saken da tilsynet pågår. Han legger til at alvorlige hendelser som denne blir registrert og behandlet internt i Helse Fonna, og at de går gjennom forløpet detaljert for å finne læringsmomenter og vurdere om det er behov for å endre rutiner.

Stord24 har stilt Helse Fonna flere spørsmål om saken, men har ikke fått svar.

Tilsynssaken er ikke avsluttet, men Statsforvalteren bekrefter at CTG ved innkomst ble feiltolket og at fødselen fortsatte i flere timer før alarm ble slått.