Nøler med å ta stilling til anmeldelse mot israelske ledere

NTB
NTB


Nærmere 35.000 palestinere er drept og over 78.000 er såret i de israelske angrepene mot Gazastripen siden oktober. Denne lille jenta ble såret i et angrep i Rafah tidligere i måneden. Foto: AP / NTB

Av NTB | 13.05.2024 05:39:31

Krig og konflikter: Anmeldelsen mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz ble levert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST) i november.

NAST behandler også saker knyttet til krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, enten begått mot norske borgere i andre land eller av personer som befinner seg på norsk jord.

Den norske avdelingen av International Commission of Jurists (ICJ) og organisasjonen Forsvar Folkeretten sto bak anmeldelsen, som ble levert på vegne av rundt 300 norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da Israel innledet angrepene i oktober.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos opplyser til NTB at deres vurderingen er oversendt NAST. Det er de som skal ta endelig stilling til om det skal innledes etterforskning av de israelske lederne.

– Denne saken er til behandling hos oss, og det vil ta noe tid før vi har en vurdering i saken, opplyser rådgiver Sofie Hvide i NAST til NTB.

– Hvis handlingen er begått mot en norsk statsborger eller en utlending som er lovlig bosatt i Norge, og det dreier seg om en alvorlig handling, har Norge jurisdiksjon, sier han til NTB.

På spørsmål om hvorfor det ikke også er levert inn anmeldelse mot Hamas-ledere etter angrepet mot Israel 7. oktober, viser han til at ingen av ofrene for dette angrepet var norske borgere.

– Dette er forklart i anmeldelsen og skyldes at det ikke har fremkommet noen opplysninger om at angrepet 7. oktober omfattet norske ofre som ville ha gitt Norge jurisdiksjon, sier han.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, har konkludert med at det er grunn til å tro at Israel begår folkemord i Gaza.

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), mener også at det er sannsynlig at palestinerne i Gaza kan bli utsatt for folkemord og har åpnet sak.

Israel avviser anklager om krigsforbrytelser og folkemord og hevder landets styrker etterlever krigens folkerett.

– Saken gjelder flere svært alvorlige handlinger med lovens aller høyeste strafferamme. De har rammet et stort antall norske borgere inklusive mer enn hundre norsk barn, sier han.

– Dette er tungtveiende hensyn. Samtidig er det så godt som utelukket at Palestina er i stand til å etterforske eller at Israel er villig til å gjøre det, sier Einarsen.

– Det er også svært viktig at de norske palestinerne opplever at de blir ivaretatt av det norske rettssystemet på lik linje med andre, understreker han.

– Disse høyere israelske tjenestemennene nyter ikke immunitet i norske domstoler, påpeker Zyberi i en kronikk i nettavisen Uniforum.

At påtalemyndighetens behandling av anmeldelsen mot Gallant, Herzl og Gallant har tatt så lang tid, finner han påfallende.

Det står i sterk kontrast til det raske og aktive engasjementet for å etterforske og yte bistand til ukrainske myndigheter og ICC i etterforskningen og straffeforfølgelsen av forbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina, påpeker Zyberi.

– Dersom norske rettshåndhevende myndigheter, inkludert NAST, ønsker å unngå anklager om dobbeltstandarder, bør de umiddelbart starte etterforskning av situasjonen i Gaza og reise tiltale mot dem som er mest ansvarlige for de pågående forbrytelsene mot menneskeheten i de okkuperte palestinske områdene, mener han.

NAST oversendte i første omgang anmeldelsen til Kripos for vurdering.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er styreleder i ICJ Norge. Han mener Norge kan påberope seg universell jurisdiksjon, selv om de mistenkte ikke oppholder seg i Norge.

Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, oppfordret tidligere i år norsk politi til å innlede etterforskning av mulige israelske krigsforbrytelser i Gaza.

Dersom NAST henlegger saken vil det være underlig, mener Einarsen.

Jussprofessor Gentian Zyberi ved Universitetet i Oslo er enig. Han viser blant annet til at Albanese har bedt FNs medlemsland om å oppfylle sine forpliktelser i henhold til prinsippene om universell jurisdiksjon.

(©NTB)