Mer midler til likestilling og antirasisme

NTB
NTB


Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) bevilger penger til Diskrimineringsnemnda for å styrke behandlingen av saker om universell utforming i IKT. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Av NTB | 14.05.2024 12:10:26

Sosiale forhold: – Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikke ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medier, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt bygge ned barrierer og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når flere har like vilkår, får vi et bedre samfunn for alle, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil øke støtten til tilskuddsordningen «Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytinger med to millioner kroner».

I tillegg foreslår regjeringen 1,2 millioner kroner til Diskrimineringsnemnda, som skal brukes til en prosjektstilling i tilsynet for universell utforming av IKT. Jaffery mener det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem for de som blir utsatt for denne typen diskriminering.

– Diskrimineringsnemnda skal kunne behandle saker om universell utforming av IKT innenfor rimelig tid. Dette er et viktig lavterskeltilbud, sier Jaffery.

(©NTB)