Dommerforeningen kritisk til forslag om fem nye tingretter

NTB
NTB


Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får høre det fra flere hold som ikke ønsker nye tingretter. Foto: Heiko Junge / NTB

Av NTB | 15.05.2024 14:29:58

Kriminalitet og rettsvesen: – Dommerforeningen forventer at de øvrige statsmakter utreder og bestemmer domstolsstrukturen med forståelse og respekt for den særlige funksjon og uavhengige stilling domstolene har i samfunnet. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet, skriver Dommerforeningen i en pressemelding.

De stiller seg bak landets sorenskrivere, som i en epost til finanskomiteen og justiskomiteen ba Stortinget ikke vedta regjeringens forslag om å splitte tingrettene i Telemark, Buskerud, Møre og Romsdal, Hordaland og Vestre Innlandet, samt Ringerike, Asker og Bærum tingrett med opprettelse av fem nye tingretter.

Regjeringens forslag kommer til å koste penger man ikke har, mener Dommerforeningen.

– Dette vil føre til unødvendige omveltninger som igjen vil kreve ekstra ressurser. Ressurser – anslått til 50 millioner kroner – som våre underfinansierte domstoler har stort behov for på andre viktige områder, eksempelvis til nødvendige midler til lyd- og bildeopptak i rettssalene, skriver de i uttalelsen.

(©NTB)