For lite forskning om hvordan skjermtid påvirker barns helse

NTB
NTB


Forskerne vet for lite om skjermtid til å trekke konklusjoner. Foto: Emilie Holtet / NTB

Av NTB | 15.05.2024 09:49:30

Vitenskap og teknologi: Da forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI) skulle samle sammen data for å finne ut hvordan skjermtid påvirker barn og unge, fant de ut at de ikke hadde nok materiale å velge fra.

På instruks fra Skjermbrukutvalget skulle to oversikter lages, den ene om effekter og konsekvenser for emosjonell, kognitiv og motorisk utvikling og den andre om fysisk helse målt som muskel-skjelettsmerter, hodepine og øyehelse.

– Resultatene fra de to paraplyoversiktene viser at det stort sett ikke var mulig å konkludere om effekt. Skjermtid var assosiert med flere utfall, men dokumentasjonen var også mangelfull og usikker, forklarer seniorforsker Liv Giske ved FHI.

Hun sier det finnes flere og vesentlige kunnskapshull i dokumentasjonen om konsekvensene av skjermbruk for barn og unge.

Ett av funnene om utvikling som forskerne har valgt å trekke fram, omhandler barns utvikling.

– En av de inkluderte systematiske oversiktene viste at en reduksjon i skjermtid på cirka 20 minutter per dag trolig kan føre til mindre aggressiv atferd i en studie av barn på rundt tre år som brukte halvannen time på skjerm per dag, skriver FHI i sin omtale av rapporten.

(©NTB)