Forsvareren ber om at Zaniar Matapour blir frifunnet for Oslo-skytingen

NTB
NTB


Av NTB | 15.05.2024 13:59:27

Dietrichson la ned påstand om frifinnelse i Oslo tingrett onsdag ettermiddag – subsidiært at Matapour behandles på mildest mulig måte. Den siste delen innebærer at forsvareren ber om at Matapour får mildest mulig straff, i tilfelle retten finner ham skyldig.

Forsvareren ba dessuten om at Matapour uansett må frifinnes for den delen av forholdet som han mener ble framprovosert av Etterretningstjenestens hemmelige agent – enten det er hele handlingen natt til 25. juni 2022 eller den delen som omfatter terrorhensikt.