SV vil kjempe for et grønnere budsjett

NTB
NTB


Partileder Kirsti Bergstø sier regjeringen har satt klimaet på vent i årets reviderte nasjonalbudsjett. Nå står SV foran forhandlinger om budsjettet med regjeringspartiene. Foto: Javad Parsa / NTB

Av NTB | 15.05.2024 05:39:32

Politikk: Partileder Kirsti Bergstø er ikke spesielt imponert over regjeringens prioriteringer på miljøsiden i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt fram tirsdag. Som den viktigste forhandlingspartneren for å få budsjettet i havn, vil Bergstø og hennes medforhandlere ha mange argumenter på blokka.

– På miljø så hadde det jo vært en fordel om det lå et grunnlag ifra regjeringen sin side. Det ser vi ikke at det gjør nå, så da blir det veldig viktig å dra politikken i grønn retning for å få redusert utslipp og for å ta vare på natur, sier Bergstø til NTB.

Kontoret hennes på Stortinget er badet i sol etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. SV-lederen er like oppgitt som partikollega Lars Haltbrekken som tirsdag gikk ut i Dagens Næringsliv og kritiserte regjeringen for ikke å ha fulgt opp sin egen lovnad om å komme med en pakke om havvind for å elektrifisere sokkelen.

– I fjor i landet vi et vedtak om at det i revidert skulle legges fram tiltak for det. Vi hadde store forventninger til at den planen skulle komme nå. Derfor mener jeg at regjeringen har satt klimapolitikken på vent, ved å ikke levere på et så sentralt punkt, sier Bergstø.

Blir de tre partiene enige, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med SVs 13 stortingsrepresentanter flertall til å vedta et budsjettet i Stortinget.

– Så lenge de viser vilje til dreining i grønn og rettferdig retning, så skal forhandlingsklimaet bli riktig bra, legger hun til.

Selv om regjeringen ikke direkte har lagt opp til noen usosiale kutt i sitt budsjettforslag ser SV klare oppgaver i å redusere de økonomiske forskjellene mellom folk.

– Det er bra at det ikke er lagt inn usosiale kutt fra regjeringspartiene, men det skulle bare mangle, for regjeringspartier som har gått på valg på ny politisk kurs bort fra høyresiden sine usosiale kutt, sier hun.

Partiet har spilt inn flere forslag til langtidsplanen som ligger til behandling i Stortinget og trekker fram betydningen av å beholde menneskene i forsvaret, ikke bare se seg blind på nytt og dyrt utstyr.

– Det nytter ikke å bare kjøpe inn nytt materiell, om ikke du beholder dyktig personell til å kunne betjene det. Så det handler blant annet om å sikre ordentlige arbeidsforhold og pensjonsvilkår. For de er for dårlige. Og får man ikke tettet det, eller gjort noe med det, så frykter jeg at personalflukten fra forsvaret vil fortsette, sier SV-lederen.

Nå må partiet først få svar på de spørsmålene de har til budsjettet før reelle forhandlinger kan starte, trolig ikke før helt i slutten av måneden. Komitéinnstillingen er det lagt opp til den 14. juni og først på den aller siste dagen av vårsesjonen, 21. juni, skal budsjettet opp til votering i Stortinget.

Bergstø sier at forhandlingene med regjeringspartiene stort sett er gode og at SV representerer en kraft til forandring som regjeringen ofte løfter fram i ettertid.

SV sier det er forståelig at forsvaret må styrkes som følge av den tiden vi lever i. Noen ukritisk tilnærming til regjeringens forslag om å bevilge ytterligere 7 milliarder til forsvaret har Bergstø derimot ikke.

(©NTB)