Lagmannsretten kritiserer tingrettens klimadom – utsetter behandling av oljeforbud

NTB
NTB


Greenpeace-leder Frode Pleym og daværende leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, under behandlingen av oljesaken i Oslo tingrett. Staten har anket dommen, og det blir full behandling senere i år. Foto: Emilie Holtet / NTB

Av NTB | 16.05.2024 13:29:40

Kriminalitet og rettsvesen: Det innebærer også at den endelige behandlingen av forbudet er utsatt, går det fram av en beslutning fra Borgarting lagmannsrett torsdag.

Staten, som har anket tingrettens dom, ønsket en skriftlig hastebehandling av forbudet. Tingretten besluttet å ilegge en forføyning mot at staten gir nye tillatelser i forbindelse med de tre olje- og gassprosjektene.

I torsdagens beslutning kommer lagmannsretten også med krass kritikk av tingrettens kjennelse, som de mener det «hefter flere mangler» ved.

– Lagmannsretten vurderer at det er grunnlag for å oppheve tingrettens kjennelse, men har etter en nærmere vurdering kommet til at dette ikke vil være en hensiktsmessig og effektiv behandling av saken. Lagmannsretten har på denne bakgrunn besluttet at forføyningssaken fortsetter og undergis fullstendig prøving under ankeforhandlingen, heter det.

– Samtidig besluttes virkningen av tingrettens forføyningskjennelse suspendert inntil lagmannsretten har behandlet saken, skriver lagmannsretten.

Tingretten slo fast at tillatelsene var ugyldige, og at staten hadde brutt kravene ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

I tillegg fikk naturvernene medhold i en forføyning, altså et midlertidig forbud, mot at Energidepartementet gir nye tillatelser i forbindelse med de tre olje- og gassutbyggingene.

Staten har anket dommen og ville samtidig ha hastebehandling av det midlertidige forbudet, fordi de mente dette kunne føre til full stans i utbyggingen av de tre feltene og store økonomiske kostnader.

Selskapene trenger jevnlig nye tillatelser fra staten for å få fortsette arbeidet, skriver VG.

Samtidig kommer de med kraftig kritikk mot dommen fra Oslo tingrett, for å ikke ha vurdert følgene av forbudet godt nok. Det handler om 140 milliarder kroner i investeringer, skriver lagmannsretten, ifølge VG.

Greenpeace-leder Frode Pleym tolker avgjørelsen rundt det midlertidige forbudet slik:

– Det består, men det får ingen konsekvenser for staten om de velger å bryte det. Dette er likevel ikke en tommel opp fra lagmannsretten. Staten har et valg. De kan respektere at de tapte i tingretten, at tillatelsene de ga, er ugyldige og at forbudet fortsatt består, sier Pleym til VG.

Samme oppfordring lyder fra Natur og Ungdom.

– Lagmannsretten har valgt å ikke oppheve forføyningen, slik som staten har bedt om, selv om tvangskraften er fjernet. Oljefeltene er fortsatt kjent ugyldige, og staten vil gjøre det klokt i å følge forbudet som fortsatt finnes, sier Natur og Ungdom-leder Gytis Blaževičius i en epost til NTB.

– Vi noterer oss at lagmannsretten har besluttet at forføyningssaken skal undergis fullstendig prøving under ankeforhandlingene til høsten. Samtidig er virkningen av tingrettens forføyningskjennelse suspendert inntil lagmannsretten har behandlet saken, sier energiminister Terje Aasland i en kommentar til NTB.

– Vi har også merket oss lagmannsrettens vurderinger av tingrettens kjennelse, men vi tar dagens avgjørelse til etterretning og har ingen kommentar utover det, sier han.

Det er selskapet Aker BP som eier de to prosjektene under utbygging, Tyrving og Yggdrasil. De tolker lagmannsrettens kjennelse som positiv for dem.

– Dette er positivt for oss. Det bidrar til å skape nødvendig forutsigbarhet for gjennomføringen av Yggdrasil og Tyrving. Ut over det er vi ikke part i saken, så det er naturlig at staten som part kommenterer på selve kjennelsen, sier Aker BP-talsmann Ole-Johan Faret til E24.

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom fikk i januar i år en full seier mot staten i Oslo tingrett i saken om tre oljetillatelser.

Lagmannsretten har satt forbudet på pause frem til hele ankesaken skal behandles denne høsten. Nå skal dermed selve dommen og forbudet behandles samtidig.

Olje- og energidepartementet sier de tar lagmannsrettens avgjørelse til etterretning.