Strømprisen holdt flat utvikling gjennom vinteren

NTB
NTB


Strømprisene økte 0,1 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.
Foto: Paul Kleiven / NTB

Av NTB | 16.05.2024 09:39:34

Økonomi og næringsliv: Når man trekker fra strømstøtten, endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene på 137,5 øre per kilowattime. Uten strømstøtte ville snittet ligget på 148,6 øre kilowattimen.

Strømprisene i statistikken gjelder for husholdningene, og omfatter avgifter og nettleie. Strømstøtten i de første tre månedene i år var på i gjennomsnitt 11,1 øre per kilowattime. Satsene var høyest i første del av januar. Siden starten av februar har det vært færre timer hvor strømprisene har ligget så høyt at det har utløst strømstøtte.

– I første kvartal var utbetalingene til strømstøtte høyest i Sør-Norge, særlig i januar, da temperaturen i denne delen av landet lå godt under normalen og spotprisene var vesentlig høyere enn i Midt- og Nord-Norge, sier Ståle Skrede, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Siden september i fjor har strømstøtten blitt beregnet ut fra pris og forbruk per time. Før dette ble beregningene gjort per måned.

(©NTB)