Ulovlig handel med ville planter og dyr minsker ikke

NTB
NTB


Det er omfattende ulovlig handel med blant annet reptiler i verden. Her er en panterkameleon i Oslo Reptilpark. Foto: Heiko Junge / NTB

Av NTB | 17.05.2024 09:10:23

Kuriosa og kjendiser: – Denne kriminelle virksomheten påfører naturen store skader, den setter livsgrunnlag, folkehelse, gode styresett og planetens evne til å bekjempe klimaendringene i fare, sier Ghada Waly, administrerende direktør for FNs kontor for kriminalitet og narkotikaforebygging (UNDOC).

Til tross for to tiår med verdensomspennende innsats blir altså over 4.000 verdifulle plante- og dyrearter hvert år ulovlig omsatt på verdensbasis.

– Vi ser at smugling med plante- og dyrearter totalt sett ikke er blitt redusert over de siste to tiårene, heter det FN-rapporten som nylig ble lagt fram.

Siste data om beslaglagte, handlede arter er fra 2015 til 2021 i til sammen 162 land og territorier. I løpet av rapporteringsperioden konfiskerte ulike myndigheter 13 millioner gjenstander på til sammen mer enn 16.000 tonn.

Til tross for at den illegale handelen bidrar til utryddelsen av en rekke sjeldne arter som orkideer, sukkulenter, krypdyr, fisk, fugler og pattedyr går denne handelen ofte ubemerket hen for folk flest, ifølge FN-eksperter som jobber med forebygging av naturkriminalitet.

I tillegg til å direkte å true artspopulasjoner, kan handel med plante- og dyreliv forstyrre delikate økosystemer og deres funksjoner, og kanskje spesielt undergrave deres evne til å dempe klimaendringene, advarer FN.

Eksperter på menneskers og dyrs helse er dessuten bekymret for at slik handel kan øke risikoen for nye sykdommer og pandemier.

Ekspertene frykter at det kan skje direkte overføring av sykdommer til mennesker fra levende dyr, planter og dyrelivsprodukter inkludert bushmeat, så vel som bredere trusler mot dyrelivspopulasjoner, økosystemer og matproduksjonssystemer.

Internasjonale kriminelle nettverk engasjerer seg i ulike stadier av handelskjeden, inkludert eksport, import, megling, lagring, avl og salg til kunder, heter det i rapporten.

De kriminelle nettverkene tilpasser metodene sine og endrer rutene for å unngå å bli tatt. De utnytter smutthull i lovgivningen og svakhetene i myndighetenes håndhevelse av lovene, påpeker UNODC, som understreker at korrupsjon utgjør et alvorlig problem.

FN understreker derfor viktigheten at man setter inn målrettede tiltak som retter seg mot både etterspørselen og tilbudet, samtidig som man jobber målrettet for å ta gjerningsmennene bak den ulovlige handelen.

– Det globale omfanget av plante- og dyrelivskriminalitet er fortsatt betydelig. Det må settes inn nye tiltak, mer effektive antikorrupsjonslover og en mer konsekvent håndtering av brudd på loven, heter det i rapporten.

For eksempel antas det at ulovlig innsamling for salg har ført til nylig utryddelse av flere sukkulente plantearter i Sør-Afrika. Det har også forårsaket betydelig nedgang av sjeldne orkideer. Nyoppdagede arter blir også raskt mål for kriminelle som ønsker å tjene penger på salg.

Analyser av over 140.000 beslag av dyrearter fra 2015 til 2021 avslører at mektige organiserte kriminelle grupper er delaktige i utnyttelsen av skjøre økosystemer over hele verden, fra Amazonas til Det gylne triangel.

Det er likevel visse lyspunkter. Nye analyser viser at kampen mot den ulovlige handelen med elefanter og neshorn har gitt gode resultater. Man har sett en betydelig nedgang i krypskyting, beslag og markedspriser for disse dyrene det siste tiåret.

(©NTB)